Canine Herpes/Hundherpes

Herpesvirus hundAnm: När viruset är latent smittar inte hunden.  Du kan inte undvika smitta från andra hundar utan att isolera din hund från omvärlden, det är orealistiskt. Det är alltså mycket troligt att de flesta hundar som tävlar regelbundet (möter andra hundar)...