Puppies!

Our past litters          Our planned litters

We have no available puppies at this moment.
Our latest litter was born 2013-09-26 (Litter #4).
Check out our planned litters if you are interested in a future Lex Murphy dog. 😉

>>Litter #4 in the blog<<

Serious inquieries are always welcome! Contact us at info@murphy.se . We require good references if we don’t already know you personally, and the future homes for our puppies are loving, life-long homes with active owners.

We do not require that you have interest for dog shows or other competitions, the most important thing for us is that you understand the needs for a dog to be happy!

We do not plan litters without the intention to keep one or more puppies in the kennel. We follow the recommendations from SKK and SPKK in all our litters. We do the necessary tests before mating, contact us for more information.

If you want to buy a puppy on credit, turn to another breeder or to your bank. 🙂

//Seriösa valpintressenter är alltid välkomna att höra av sig, oavsett om vi har valpar för stunden eller ej. När vi kommit så långt att ni bestämt er för en valp från oss, vill vi ha referenser om vi inte känner varandra sedan tidigare. De hem som våra valpar flyttar till ska vara livslånga, aktiva och fulla med kärlek! Skicka ett mail till info@murphy.se om du vill kontakta oss.

Vi har inga krav på att ni går på utställningar eller tävlar på annat sätt med era hundar, det allra viktigaste för oss är att ni förstår vad som är viktigt för en hunds lycka och välmående. Vi vill finnas till hands för er, och vi vill ha regelbunden kontakt och följa valpens utveckling.
Om det i framtiden sätts krav eller rekommendationer kring tester som inte finns idag, uppskattar vi om ni hjälper oss och raserna genom att göra dessa tester. 

Vi planerar alla kullar med avsikten att behålla en eller flera valpar i kenneln. Vi följer de rekommendationer som SKK och SPKK satt upp i alla våra kullar, och självklart SKKs regelverk vid försäljning av valp. Vi gör de tester som krävs, samt andra, innan parning. 

Om du undrar över valpköp på avbetalning, vänd dig till någon annan uppfödare eller kontakta en bank. Vi säljer inte valpar på avbetalning, hur trevlig du än är! 🙂

 

 

In the womb: Puppy 30 days

In the womb: Puppy 60 days