Herpesvirus hund

Anm: När viruset är latent smittar inte hunden.  Du kan inte undvika smitta från andra hundar utan att isolera din hund från omvärlden, det är orealistiskt. Det är alltså mycket troligt att de flesta hundar som tävlar regelbundet (möter andra hundar) utsätts någon gång för herpesviruset. Enda förebyggande man kan göra är att vaccinera tiken (10-14 dagar efter parning samt 1-2 veckor innan beräknad valpning), och det ger ändå inga 100% garantier att valparna klarar sig. Den parade/dräktiga tiken bör självklart hållas isolerad från andra tävlande hundar och bör inte vistas på tävlingsplatser eller där många hundar möts.

Herpes är relativt vanligt förekommande och behöver inte ge så mycket symtom, i alla fall hos vuxna djur medan infektionen kan var dödlig för valpar. Herpes smittar inte mellan olika arter dvs en hund kan inte få människans eller kattens herpesvirus och vice versa.

Orsak
Herpes är en virussjukdom. Typiskt för herpesvirus är att de trivs i låga temperaturer och har det en gång väl infekterat ett djur så lägger det sig vilande i kroppen och kan blossa upp igen när som helst under livet men framför allt när djuret utsätts för stress som tex annan sjukdom eller dräktighet. Man säger att infektionen liggger latent.

Viruset sprids framför allt från slemhinnorna i övre luftvägarna men kan även spridas via blåsor i könsorganen tex vid parning. Herpes lever inte så länge i miljön utan det är vanligen vid direktkontakt som smittan sprids. Hos katt har man sett attt viruset kan spridas en bit med de droppar som bildas vid en nysning. Det är inte orimligt att tro att även hundens herpesvirus kan spridas korta distanser (någon meter) med droppsmitta.

Vuxna hundar får bara milda symtom men om tex en tik smittar sina valpar vid eller strax efter dräktigheten kan konsekvenserna bli katastrofala för hela kullen.

Symtom
Vuxna hundar får vanligen inte mycket till symtom att prata om. Lite snuva och möjligen hosta men symtomen lägger sig vanligen snabbt.

Om tiken infekteras under dräktigheten kan kullen aborteras dvs alla foster dör.

Småvalpar (yngre än ca 4 veckor) kan dö då infektionen sprider sig i kroppen. Lunginflammation med svårigheter att andas är vanligt liksom varigt flöde från näsborrarna, blödningar i slemhinnor, svullen/öm buk och sedan kramper och död. Ibland dör valparna plötsligt utan att visa några symtom.

Valpar som överlever kan pga skador på nervsystemet bli permanent vingliga ochblinda

Diagnos
Säkrast diagnos får man om man obducerar döda valpar men man kan testa med svabbprov där man försöker påvisa viruset eller så annalyserar man blodprov (vuxna hundar) och ser om de har antikroppar mot herpes. Antikroppar är alltid knepiga att tolka. Antikropparna behöver inte tyda på en pågående infektion utan kan betyda att hunden infekterats med virus tidigare men redan tillfrisknat.

Behandling
Det finns ingen bra behandling i dagsläget. Vuxna hundar behöver vanligen ingen behandling utan som för människor med influensa får man bara bädda ner hunden och pyssla om den (vila-värme-vänlighet). Om viruset följs av en bakterieinfektion kan antibiotika hjälpa.

Valparna då som blir så dåliga att de kanske dör? Det finns virusmediciner för människor men i dagsläget känner undertecknad ej till om de kan användas på valpar utan risk för skador på tex njurar eller lever. Man vill ju inte att valpen ska dö av behandlingen så experimenterande med egna herpesediciner avråds bestämt ifrån. Även för valpar gäller därför att allmän omvårdnad och ev antibiotika är viktiga. Man måste alltd ha koll på att valpar får i sig näring och att de håller värmen (kom ihåg att herpesvirus trivs i kyla).

Förebyggande
Tikar som är dräktiga eller just ska till att paras bör inte träffa främmande hundar efter som sjukdomen smittar från hund till hund. Det finns ett vaccin som kan ges under dräktigheten för att aktivera tikens försvar mot herpes och då får hon rikligt med antikroppar mot herpes vilka via råmjölken förs över från tiken till valparna och därmed skyddar valparna under de kritiska första veckorna.

Om man inte har vaccienrat tiken men har anledning att tro att det finns risk för smitta så ska tiken och valparna hållas isolerade och det är också mycket viktigt att man håller valparna varm dvs de bör ha en kroppstemperatur på ca 38,5 grad vilket kan åstadkommas med ett uppvärmt rum + värmedynor eller värmelampor (finns för griskultingar och kan tex köpas hos Granngården).

 

Källa: Veterinären.nu

 

English:

Canine Herpes Virus, CHV

Herpes infection manifests in pregnancy as resorption of the embryos, abortion of the fetuses, stillbirth, or death of puppies within a few weeks of life. Transmission occurs by direct contact (sexual contact will do it but the usual route is simply normal nosing, licking, and sniffing) between the infected and uninfected dogs. For this reason, it is recommended that a pregnant female dog be isolated from other dogs for the last three weeks of pregnancy and the first three weeks after birth.

Let’s say that again: Any pregnant female dog should be isolated from other dogs for the last three weeks of pregnancy and the first three weeks after birth. If she gets infected during this period, the litter is likely to be lost.

Puppies can be exposed before, during, or after birth. Just because one member of the litter is infected does not mean they all are. The incubation period is 3 to 7 days following infection. Once symptoms begin (shallow breathing, loss of appetite, vomiting) death follows within 48 hours. Infected puppies uniformly have low platelet counts and may show red spots called petechiae that actually represent small bruises.

What to do when one of the Puppies Dies Shortly after Birth

The necropsy (autopsy) is the only realistic means of finding out what happened. If you want to find out if the other litter members are at risk or if the mother dog can safely be bred again, the dead puppy should be examined.

Place the remains in a zip-lock plastic bag and refrigerate it until you can notify your veterinarian. If the placenta is available, it should be included.

Expect the mother dog and remaining littermates to be examined and the dead puppy to have a necropsy (veterinary word for autopsy).
There are many causes for the loss of a near term or newly-born litter of puppies: coronavirus, parvovirus, toxoplasmosis, brucellosis, umbilical trauma, genetic disease, etc. Knowing what to do heavily depends on knowing what happened. Puppies who die from canine herpes have characteristic inclusion bodies in many tissues under the microscope. Inclusion bodies are essentially areas of heavy virus reproduction that are visible and unique in appearance. The presence of herpes inclusion bodies confirms the diagnosis.

Blood Testing Adult Dogs

The ability of an infected dog to maintain antibodies against canine herpes is variable. Some infected dogs show no antibodies after a couple of months and others have antibody levels persisting for years. If the history is suggestive of herpes, then any herpes antibodies found in the bloodstream would be considered significant. Without the history of puppy loss, antibodies simply indicate past exposure to the virus.

To get a better sense of how acute an exposure might be and whether or not the antibody level indicates active infection, a second antibody level can be drawn 10 to 14 days later. An active infection will show a four-fold rise in antibody level. In a breeding kennel situation, it may be useful to know which dogs have been exposed and which have not so that the risks can be assessed. It is only the unexposed females that are at risk for infection during pregnancy and losing the litter. Checking titers before breeding is not a bad idea for both the male and female dog.

If the infection is less than 3 weeks old, it may be possible to actually culture the virus from swabs from the nose or vagina. In general, confirming herpes infection in a dead puppy is much easier and faster than trying to confirm the infection in the adult dog.

Recently a PCR test (a test for herpesviral DNA) has been developed for dogs. This test is likely to become the diagnostic test of choice.

Saving the Rest of the Litter?
Canine herpes is very bad news for puppies under age 3 weeks of age. Often there is nothing that can be done to stop the sweep of this lethal virus. This does not keep us from fighting, however. Serum from a recovered female dog can be separated and injected into the puppies as a source of anti-herpes antibodies. Warming the puppies may help as the virus cannot survive at body temperature. Antiviral medications such as Acyclovir may help.

Prevention
Fortunately, herpesviruses do not live in the environment (they die at 68º F and are readily killed by common disinfectants); direct contact with an infected host or fresh secretions is needed for transmission. Still, once a dog is infected, she will be infected for life. Shedding virus is increased by stress.

One more time: all mother dogs should be isolated from the final 3 weeks of pregnancy through the first 3 weeks after birth. In Europe, a vaccine is available for use during canine pregnancy (one dose at the time of breeding and a second 6 to7 weeks later, to be repeated with each pregnancy).

Herpes is only a danger to the puppies when the mother is infected during pregnancy or shortly after delivery. Once the mother has been infected, subsequent pregnancies should be unaffected as she will have made enough antibodies to keep the virus in check.

To summarize:

  • Canine herpes causes symptoms in unborn or newborn puppies and they usually do not survive infection.
  • The mother dog will rarely appear sick.
  • If a female becomes infected during pregnancy, the litter will be stillborn. Females infected long before pregnancy do rarely lose their litters to herpes.
  • Herpes is a common canine infection and is spread not only by sexual contact but via oral and nasal secretions.

 

Source: www.veterinarypartner.com