Planned Litters

Cirneco dell’Etna
2017/18
Elda” SE V-13 SE UCH Sighthound Clubwinner 2014 Lex Murphy Fight Fire with Fire will have her litter probably during 2017/18.
Her boyfriend is a very handsome guy that will remain a secret for a little while longer. ;)Elda is a lovely girl, sooo friendly and cuddly. She is quite small, apprx 44 cm, super feminine and has a nice, square construction.
She was the only female in our first CdE-litter (the “Elements-litter“).

 

Prazsky Krysarik
No litters planned

Available for stud:  “Primo” NO W14 SE V13 SE UCH NO UCH Lex Murphy Czech Mate.He is a typical and healthy krysarik with great characteristic and super construction. He is on the bigger side and is not suitable for tiny or very big females.

In his first litter, the puppies got great construction, coat, dentition and type. Some variety in size.

Contact me for more info: maria@murphy.se 

We also plan the first litter for our “Tesla“, Multi CH Multi W SBIS Lex Murphy Can’t Get Enough.
Probably during 2018.
More information will come later this year.

 

If you are interested in a puppy from us, you are welcome to email or call us.

Come and visit us and meet our dogs! 🙂

Serious inquieries are always welcome! We require good references if we don’t already know you personally, and the future homes for our puppies are loving, life-long homes with active owners.

We do not require that you have interest for dog shows or other competitions, the most important thing for us is that you understand the needs for a dog to be happy!

We do not plan litters without the intention to keep one or more puppies in the kennel. We follow the recommendations from SKK, SvFCK and SPKK in all our litters. We do the necessary tests before mating, contact us for more information.

If you want to buy a puppy on credit, turn to another breeder or to your bank. :)

//Seriösa valpintressenter är alltid välkomna att höra av sig, oavsett om vi har valpar för stunden eller ej. När vi kommit så långt att ni bestämt er för en valp från oss, vill vi ha referenser om vi inte känner varandra sedan tidigare. De hem som våra valpar flyttar till ska vara livslånga, aktiva och fulla med kärlek! Skicka gärna ett mail till info@murphy.se om du vill kontakta oss.

Vi har inga krav på att ni går på utställningar eller tävlar på annat sätt med era hundar, det allra viktigaste för oss är att ni förstår vad som är viktigt för en hunds lycka och välmående. Vi vill finnas till hands för er, och vi vill ha regelbunden kontakt och följa valpens utveckling.
Om det i framtiden sätts krav eller rekommendationer kring tester som inte finns idag, uppskattar vi om ni hjälper oss och raserna genom att göra dessa tester. 

Vi planerar alla kullar med avsikten att behålla en eller flera valpar i kenneln. Detta gör att vi inte har kullar särskilt ofta.
Vi följer de rekommendationer som satts upp av SKK, SvFCK och SPKK  i alla våra respektive kullar, och självklart SKKs regelverk vid försäljning av valp. Vi gör de tester som krävs, samt andra, innan parning. 

Om det är viktigt för dig att köpa valp på avbetalning och du tycker att uppfödare ska kunna erbjuda denna ekonomiska tjänst – vänd dig till någon annan uppfödare eller kontakta en bank.
Vi säljer inte valpar på avbetalning, hur trevlig du än är! 
 :)