Primo and I went to do “BPH” 2013-07-19.
BPH is a behaviour and personality test for dogs. Everybody at the test (several testleaders under education was there) was SO impressed by Primo. And I was really surprised how cool he actually is.

I must encourage everybody that has a dog that “you really know inside out” to take this kind of test. I bet you will be surprised about the results! 😀

 

Here is the result for him in comparison with other prazsky krysariks: primo BPH spindel

 And here is the protocol (in swedish):

SE UCH Lex Murphy Czech Mate
Födelsedatum:   2011-06-27

BPH
ja Ålder vid beskrivningen: 24 månader 22 dagar
nej Ägare avbryter: nej
Oacceptabelt beteende: nej
nej Provdatum: 2013-07-19
ja Tillfälle hos SKK: 2013-07-19-002
nej Beskrivare: EDOFF ANNE-CHATERINE
SKK Ort: GÖTEBORG

–>Moment 1: Främmande person  beskrivning

Sekvens 1 TL går fram och står 5 meter bort Sekvens 2 TL står axel mot axel Sekvens 3 TL pratar med/klappar hund
blick mot/doftundersökning mot TL, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) TL blick mot/doftundersökning mot TL, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) TL
ingen hälsning ingen hälsning något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte
ingen hälsning ingen hälsning under kort stund
inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken
enstaka dova skall/morr inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken
Sekvens 1 TL går bort 1 Sekvens 2 TL hanterar hunden 1 Sekvens 3 TL går tillbaka 1 Sekvens 4 TL går bort 2 Sekvens 5 TL hanterar hunden 2 Sekvens 6 TL går tillbaka 2
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
ingen hälsning tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs ansikte
ingen hälsning under ungefär halva sekvensen
inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Sekvens 1 TL stryker längs sidan Sekvens 2 TL lyfter framtass Sekvens 3 TL tar på en baktass Sekvens 4 TL tittar på tänder
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken

Moment 2: Föremålslek  beskrivning

Sekvens 1 F kastar föremålet Sekvens 2 F passiv i 10 sekunder
följer utan tvekan föremålet
griper direkt/försöker gripa direkt
håller i o går med föremålet (max kort galopp)
inget intresse
inget intresse
Sekvens 1 F kastar föremålet Sekvens 2 F passiv i 10 sekunder
följer utan tvekan föremålet
inget intresse
inget gripande
inget grepp
inget intresse
inget intresse
inget intresse
Sekvens 1 Hunden släpps Sekvens 2 Aktiv dragkamp 10 sek Sekvens 3 Passiv dragkamp 10 sek Sekvens 4 TL passiv i 10 sekunder
rör sig utan tvekan mot och till TL/föremål
inget intresse inget intresse
inget intresse inget intresse
inget intresse
inget intresse
inget intresse
Allmän undersökning av annat än testretningen
Enstaka/kortvarig 1 Flera/under ca halva tiden 2 Många/större delen av tiden 3

Moment 3: Matintresse  beskrivning

Sekvens 1 Efter att hunden släpps (60 sekunder)
går/springer fram med stort engagemang
äter snabbt, ”kastar i sig” maten
försöker under mer än halva tiden
fysiska försök under halva/knappt halva tiden
ett kontakttagande
kortvarigt kontakttagande
Allmän undersökning av annat än testretningen
Enstaka/kortvarig 1 Flera/under ca halva tiden 2 Många/större delen av tiden 3

Moment 4: Visuell överraskning  beskrivning

Sekvens 1 Figur upp
längre undanmanöver
kort utfall
ingen offensiv reaktion
Sekvens 1 3 – 30 sekunder Sekvens 2 Efter att F gått fram Sekvens 3 Medan F pratar/lockar Sekvens 4
flera dova skall/morr, kropp och öron framåt och uppåt
inga tecken
ngn kortare skvätt, ryggning eller undanbackning
inga tecken
inget utforskande
X   Ingen
omedelbar kontroll
Sekvens 1 Passage 1 Sekvens 2 Passage 2 Sekvens 3 Passage 3 Sekvens 4 Passage 4
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
uppmärksamheten riktad mot figur; sträcker sig fram till figur Inga tecken uppmärksamheten riktad mot figur; sträcker sig fram till figur Inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Allmän undersökning av annat än testretningen
Enstaka/kortvarig 1 Flera/under ca halva tiden 2 Många/större delen av tiden 3

Moment 5: Skrammel  beskrivning

Sekvens 1 Skrammel dras
kort undanmanöver
inget utforskande
Sekvens 1 3 – 30 sekunder Sekvens 2 Efter att F gått fram Sekvens 3 Efter att F pratat/lockat Sekvens 4
någon kortare skvätt, ryggning eller undanbackning inga tecken
inga tecken inga tecken
som 1, men några steg mot skrammel
X
omedelbar kontroll
Sekvens 1 Passage 1 Sekvens 2 Passage 2 Sekvens 3 Passage 3 Sekvens 4 Passage 4
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Allmän undersökning av annat än testretningen
Enstaka/kortvarig 1 Flera/under ca halva tiden 2 Många/större delen av tiden 3

Moment 6: Närmande person  beskrivning

Sekvens 1 Från klapp t.o.m. stopp 2 Sekvens 2 Från stopp 2 t.o.m. stopp 4 Sekvens 3 Från stopp 4 t.o.m. stopp 6
inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken något uppsträckt/höjd svans uppsträckt/höjd svans, stel kropp
inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken
inget utforskande inget utforskande inget utforskande
ingen hälsning ingen hälsning ingen hälsning
Sekvens 1 0 – 15 sekunder Sekvens 2 15 – 30 sekunder Sekvens 3 Efter att F gått fram Sekvens 4 Medan F pratar/lockar Sekvens 5 Medan Fig pratar/lockar Sekvens 6 Efter att dräkt tagits av Sekvens 7
flera dova skall/morr, kropp och öron framåt och uppåt flera dova skall/morr, kropp och öron framåt och uppåt inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken flera kortare skvätt/ryggningar/undanbackningar inga tecken inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
inget utforskande inget utforskande
ingen något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot personens ansikte
ingen hälsning under kort stund
inga tecken inga tecken
X   Ingen
Allmän undersökning av annat än testretningen
Enstaka/kortvarig X 1 Flera/under ca halva tiden 2 Många/större delen av tiden 3

Moment 7: Underlag  beskrivning

Sekvens 1 Beträdande Sekvens 2 Passage Sekvens 3 Beträdande Sekvens 4 Passage
ingen tveksamhet tvekar, gör halvhalt
ingen tveksamhet ingen tveksamhet
svag tempoökning tydlig tempoökning, sträcker kopplet
Sekvens 1 Beträdande Sekvens 2 Passage Sekvens 3 Beträdande Sekvens 4 Passage
ingen tveksamhet tvekar, gör halvhalt
ingen tveksamhet ingen tveksamhet
ingen tempoökning rusar

Moment 8: Skott  beskrivning

Sekvens 1 Vid skott 1 Sekvens 2 Efter skott 1 Sekvens 3 Vid skott 2 Sekvens 4 Efter skott 2 Sekvens 5 Kontroll
liten (huvudknyck) ingen startreaktion
inga tecken inga tecken
inga tecken inga tecken
Ingen aktivitetshöjning Ingen aktivitetshöjning
Inga ljud Inga ljud
omedelbar kontroll